Opleiding:

  • Master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, afstudeerrichting inwendige aandoeningen (UGent, 2018)
  • Master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, afstudeerrichting neurologische aandoeningen (KULeuvel, 2019)
  • Interuniversitaire opleiding pelvische re-educatie en perinatale kinesitherapie (2023)

Specialisaties:

  • Kinesitherapie bij personen met de ziekte van Parkinson (Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen, 2019)
  • Parkinson doorgrond (Smarteducation, 2020)
  • Arm-handrevalidatie (Smarteducation, 2020)
  • Systematische klinische ganganalyse en trainingsopbouw bij orthopedische en neurologische gangafwijkingen (IPVK, 2020)
  • Basismodule dry needling (Dry needling Gent, 2021)