Kinesitherapie

Kinesitherapie

Bij neurologische aandoeningen zoals bv. de ziekte van Parkinson, een cerebro-vasculair accident, een hersentrauma, multiple sclerose, een dwarslaesie, evenwichtsverlies, … helpen oefeningen en fysieke training om functionaliteit en zelfstandigheid te verbeteren. De uitspraak “Alles wat je aandacht geeft, groeit!” is ook hier van toepassing. Via oefentherapie die erop gericht is het neurologische herstelproces zo optimaal mogelijk te stimuleren, vermindert stijfheid (spasticiteit of rigiditeit), neemt kracht en uithouding toe, lukt rechtstaan vlotter, verbetert  het evenwicht en verloopt het stappen, starten, stoppen, draaien,… veiliger en soepeler.

>> Lees meer over onze oefenconcepten.

Ergotherapie

Ergotherapie

“Een ergotherapeut begeleidt mensen van alle leeftijdsfasen in het terugwinnen, verbeteren en in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties. De middelen van de ergotherapeut zijn alle activiteiten en handelingen die de mensen in die situaties kunnen uitvoeren.” (VE, 2015)

U kan bij de ergotherapeut terecht voor:

  • Motorische revalidatie: door praktische oefeningen en tips in uw eigen (thuis)omgeving, kunnen we samen problemen helpen overwinnen: transfertraining, functionele training, grof- en fijn motorische revalidatie, leren verplaatsen.
  • Dagelijkse activiteiten: we kunnen samen op zoek gaan naar een geschikte oplossing, aangepast aan uw thuissituatie, indien u moeilijkheden ervaart bij koken, huishouden, persoonlijke verzorging, hobby’s, …
  • Langer zelfstandig thuis: Het is steeds meer de gewoonte om zo lang mogelijk thuis te wonen. Wij kunnen helpen bij zelfredzaamheidstraining, valpreventie, hulpmiddelenadvies, woningaanpassingen, ergonomie, advies voor mantelzorgers, …
  • Geheugentraining: we kunnen samen oefenen op geheugenproblemen die u belemmeren in uw dagelijks functioneren: training executieve functies, oriëntatietraining, aandacht- en concentratietraining, training korte- en langetermijngeheugen.
Voedingsadvies

Voedingsadvies

We werken volgens de westerse natuurgeneeskundige principes en passen een holistische benadering toe. We houden rekening met uw bio-individualiteit, wensen en verwachtingen bij het uitwerken van een gepersonaliseerd programma.

Op basis van de meest recente inzichten moedigen we u aan om aan uw gezondheid te werken via aangepaste voeding en een gezonde levensstijl. Naast individuele begeleiding op maat voorzien we ook groepslessen of workshops rond verschillende thema’s.

U kan bij ons terecht voor:

  • allerlei klachten van het spijsverteringsstelsel: maagpijn, zure oprispingen, opgeblazen gevoel, winderigheid, obstipatie, diarree en krampen
  • voedingsintoleranties en -allergieën
  • klachten gerelateerd aan een tekort aan energie en verzuring: algemene vermoeidheid, fibromyalgie, CVS, gewrichts- en spierpijnen
  • pre-diabetes T2 en een te hoge cholesterol
  • regularisatie van het immuniteitssysteem om de veerkracht te ondersteunen