Kinesitherapie

Bij neurologische aandoeningen zoals bv. de ziekte van Parkinson, een cerebro-vasculair accident, een hersentrauma, multiple sclerose, een dwarslaesie, evenwichtsverlies, … helpen oefeningen en fysieke training om functionaliteit en zelfstandigheid te verbeteren. De uitspraak “Alles wat je aandacht geeft, groeit!” is ook hier van toepassing. Via oefentherapie die erop gericht is het neurologische herstelproces zo optimaal mogelijk te stimuleren, vermindert stijfheid (spasticiteit of rigiditeit), neemt kracht en uithouding toe, lukt rechtstaan vlotter, verbetert  het evenwicht en verloopt het stappen, starten, stoppen, draaien,… veiliger en soepeler.

>> Lees meer over onze oefenconcepten.

Ergotherapie

“Een ergotherapeut begeleidt mensen van alle leeftijdsfasen in het terugwinnen, verbeteren en in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties. De middelen van de ergotherapeut zijn alle activiteiten en handelingen die de mensen in die situaties kunnen uitvoeren.” (VE, 2015)

U kan bij de ergotherapeut terecht voor:

 • Motorische revalidatie: door praktische oefeningen en tips in uw eigen (thuis)omgeving, kunnen we samen problemen helpen overwinnen: transfertraining, functionele training, grof- en fijn motorische revalidatie, leren verplaatsen.
 • Dagelijkse activiteiten: we kunnen samen op zoek gaan naar een geschikte oplossing, aangepast aan uw thuissituatie, indien u moeilijkheden ervaart bij koken, huishouden, persoonlijke verzorging, hobby’s, …
 • Langer zelfstandig thuis: Het is steeds meer de gewoonte om zo lang mogelijk thuis te wonen. Wij kunnen helpen bij zelfredzaamheidstraining, valpreventie, hulpmiddelenadvies, woningaanpassingen, ergonomie, advies voor mantelzorgers, …
 • Geheugentraining: we kunnen samen oefenen op geheugenproblemen die u belemmeren in uw dagelijks functioneren: training executieve functies, oriëntatietraining, aandacht- en concentratietraining, training korte- en langetermijngeheugen.

Voedingsadvies

We werken volgens de westerse natuurgeneeskundige principes en passen een holistische benadering toe. We houden rekening met uw bio-individualiteit, wensen en verwachtingen bij het uitwerken van een gepersonaliseerd programma.

Op basis van de meest recente inzichten moedigen we u aan om aan uw gezondheid te werken via aangepaste voeding en een gezonde levensstijl. Naast individuele begeleiding op maat voorzien we ook groepslessen of workshops rond verschillende thema’s.

U kan bij ons terecht voor:

 • allerlei klachten van het spijsverteringsstelsel: maagpijn, zure oprispingen, opgeblazen gevoel, winderigheid, obstipatie, diarree en krampen
 • voedingsintoleranties en -allergieën
 • klachten gerelateerd aan een tekort aan energie en verzuring: algemene vermoeidheid, fibromyalgie, CVS, gewrichts- en spierpijnen
 • pre-diabetes T2 en een te hoge cholesterol
 • regularisatie van het immuniteitssysteem om de veerkracht te ondersteunen
Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk

Onze maatschappelijk werker brengt in een eerste verkennend gesprek samen met de patiënt de praktische problemen in kaart.

Vervolgens maakt hij samen met de patiënt en mantelzorger een beknopt actieplan op, om de aangekaarte problemen op te lossen. In onderlinge samenspraak worden de taken en de verantwoordelijkheden tussen de betrokkenen en de maatschappelijk werker vastgelegd. Het actieplan wordt aan de patiënt bezorgd. In specifieke gevallen wordt er beroep gedaan op de expertise van andere leden van het Movita- team om het plan te verbreden of te verdiepen.

Op regelmatige basis communiceren de patiënt en de maatschappelijk werker fysiek of digitaal om de vooruitgang van het plan te bespreken, of waar nodig bij te sturen.

De samenwerking tussen de maatschappelijk werker en de patiënt eindigt als het plan is uitgevoerd.

U kan bij de maatschappelijk werker terecht voor:

 • Informatie over tegemoetkomingen, ingewikkelde wetgevingen, verzekeringen, …
 • Advies om bij problemen een gedegen beslissing te kunnen nemen.
 • Aanwezigheid bij bezoeken aan de mutualiteiten, rechtbanken, notarissen, …
 • Doorverwijzing naar de juiste instanties.