Al onze therapeuten, met uitzondering van de voedingsconsulent, zijn geconventioneerd. Dat wil zeggen dat we ons houden aan de tarieven die door het RIZIV werden vastgelegd. De honoraria variëren van patiënt tot patiënt en van aandoening tot aandoening.

De interventies ergotherapie, die recht geven op terugbetaling zijn:

Code  Prestatie  Honoraria  Terugbetaling 
Zonder
voorkeurs-
regeling
 
Met
voorkeurs-
regeling
 
784291
784302 
observatiebilan en beschrijvend rapport
gericht aan zowel de voorschrijvende arts als aan de huisarts van de patiënt
€170,85  €128,14  €153,77 
78431  oefensessies met functionele training
(max 7 x 180 min)
€149,96  €112,47  €134,97 
784335  informatie-, advies- en opleidingssessies, inzake het gebruik van
aanpassingen aan de omgeving en functionele hulpmiddelen
(max 2 x 60 min)
€52,47  €39,36  €47,23 
784350  functioneel eindbilan met beschrijving van de interventies
en een evaluatie van de resultaten ten behoeve van de geneesheer
speciallist in revalidatie van het centrum en de behandelende arts van de patiënt
€83,55  €62,67  €75,20 

Al deze interventies gebeuren steeds aan huis!

U komt enkel in aanmerking voor terugbetaling indien u vooraf een volledig programma heeft gevolgd of op het punt staat een volledig programma af te ronden in een revalidatiecentrum erkend door het RIZIV (in internaatsverband of in externaatsverband).

Voor alle andere therapeutische interventies vragen we 30 euro per sessie van 30 min of 50 euro per sessie van 1 uur (geen terugbetalingsmogelijkheden).

Prestatie  Honoraria  Terugbetaling  Remgeld 
Aanvangsbilan (max 5x 30 min)  €33,16  €25,66  €7,50 
Evolutiebilan  €47,27  €36,27  €11,00 
Sessie van 30 min  €28,33  €22,83  €5,50 
Sessie van 60 min  €56,89  €45,89  €11,00 

Huisbezoeken zijn eveneens mogelijk. Hiervoor wordt een kost van €0,36/kilometer (gerekend vanaf Movita Wetteren) aangerekend.  

De eerste sessie kost 50 euro. De kostprijs van een opvolgconsult wordt verrekend naargelang de tijdsduur aan een tarief van 25 euro per half uur.  Voor de voorbereidings- en opzoekingstijd betaalt u 15 euro per half uur  (geen terugbetalingsmogelijkheden).

60 euro voor een eerste sessie van 1 uur. Een opvolgconsult duurt 30 minuten en kost 30 euro (geen terugbetalingsmogelijkheden).