Al onze therapeuten, met uitzondering van de voedingsconsulent, zijn geconventioneerd. Dat wil zeggen dat we ons houden aan de tarieven die door het RIZIV werden vastgelegd. De honoraria variëren van patiënt tot patiënt en van aandoening tot aandoening.

De interventies ergotherapie, die recht geven op terugbetaling zijn:

  • observatiebilan en beschrijvend rapport, gericht aan zowel de voorschrijvende arts als aan de huisarts van de patiënt
  • oefensessies met functionele training (max 7 sessies van 180 min)
  • informatie-, advies- en opleidingssessies, in zake het gebruik van aanpassingen aan de omgeving en functionelehulpmiddelen (max 2 x 60 min)
  • functioneel eindbilan met beschrijving van de interventies en een evaluatie van de resultaten ten behoeve van de geneesheer speciallist in revalidatie van het centrum en de behandelende arts van de patiënt

Al deze interventies gebeuren steeds aan huis!

U komt enkel in aanmerking voor terugbetaling indien u vooraf een volledig programma heeft gevolgd of op het punt staat een volledig programma af te ronden in een revalidatiecentrum erkend door het RIZIV (in internaatsverband of in externaatsverband).

Voor alle andere therapeutische interventies vragen we 25 euro per sessie van 30 min of 50 euro per sessie van 1 uur (geen terugbetalingsmogelijkheden).

Zie de website van het RIZIV voor verdere details.

Zie de website van het RIZIV voor verdere details.

De eerste sessie kost 50 euro. De kostprijs van een opvolgconsult wordt verrekend naargelang de tijdsduur aan een tarief van 25 euro per half uur.  Voor de voorbereidings- en opzoekingstijd betaalt u 15 euro per half uur  (geen terugbetalingsmogelijkheden).

60 euro voor een eerste sessie van 1 uur. Een opvolgconsult duurt 30 minuten en kost 30 euro (geen terugbetalingsmogelijkheden).